AGENCE FRANCE NORD

Bailly Romainvilliers (Île-de-France, France)

Direction Commerciale France : Caroline Mesure


Responsable technique : Richard Savidan


Adresse : 16 Av. Christian Doppler - Bât. B2, 77700 Bailly Romainvilliers (France)


Email : limidf@lim.eu


Tel : +33 1 45 91 01 69


Fax : +33 1 48 65 40 50

Les bureaux de l'Agence France Nord.

north-agency.jpg